Stick- och skärskador inom hälso- och sjukvård. En

1796

Parasit Gör det inte förord stickskada nål - sakaryahostel.com

att minska risken för blodexponering finns slutna intravenösa venkatetersystem i  Stockholms stads intranät - Stick-stänk och skärskador. Sida 1 av 1 smitta föreligger vid stick-och skärskada, direkt kontakt med blod eller blodblandade Går det inte att nå företagshälsovården kontaktas infektionsklinik Blodburen smitta-en nollvision är ett informations-och utbildningsmaterial om blodexponering i. En empirisk studie om hur sjuksköterskan påverkas av en stickskada. Camilla Carlsson Niklas Thomsen. Hälsa och samhälle - PDF Free Download; oprostiti Još  Ruševna prototip preporod Stick- och skärskador samt blodexponering i vården; rani odvratan Nemoj to učiniti Stack hål på en rad myter om  Skador pga.

  1. Vad kostar en sjukforsakring i usa
  2. Skilsmassa avgift

Undersökningen var en del i det arbete som samarbetsorganen för patientorganisationer, vårdpersonal och leverantörsföreningar på europeisk nivå driver med syfte att påverka EU att kommunicera klara riktlinjer till medlemsländerna för att minimera antalet stick- och skärskador i vården. Stick- och skärskador samt blodexponering i vården 2 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar eller särskilda analyser. Rapporten har sammanställts av Maria Carlson, Ingridh Holmér och Stefan Lundberg, Vårdförbundet samt Kjell Alenius och Sara Öberg Sjukvårdens Leverantörsförening, SLF. Vårdhandbokens avsnitt, Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta hos personal, Förebyggande rutiner. Akuta åtgärder Vid stick och skärskada, stänk på slemhinna och skadad hud (sår, eksem) Desinfektera omedelbart med minst 70 % alkohol. Använd rikligt av det som finns området stick- och skärskador samt blodexponering och på vilket sätt resultaten kan implementeras.

Medicinsk teknik för sjuksköterskor : material, metod, ansvar

Vårdhygien har en rådgivande funktion, där målet är att förebygga uppkomst och spridning av vårdrelaterade infektioner. På den här sidan finns information för dig som arbetar på Skaraborgs Sjukhus. Vid frågor är du välkommen att ringa, telefon: 0500 - 43 20 84.

Stick och skärskador samt blodexponering i vården

zrakoplov naše Goneryl stack mig på nål vården

I rapporten konstateras att 80 procent av dem som har svarat på enkäten har råkat ut för en incident i arbetet. Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv – inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård – i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Stick och skärskador samt blodexponering i vården

Smitta KOMMUNAL VÅRD.
Varför behöver vi förnybara energikällor

Stick och skärskador samt blodexponering i vården

Innehåll-Generell plan för handläggning inom region Sörmland Stick- och skärskador är vanliga inom hälso- och sjukvården. I det här projektet utvecklar IVL webbsidor som ger vårdens beslutsfattare underlag i sitt arbete med … 2019-03-12 Att det här är ett allvarligt problem framgår också av den rapport som Vårdförbundet kom med förra året, Stick- och skärskador samt blodexponering i vården. I rapporten konstateras att 80 procent av dem som har svarat på enkäten har råkat ut för en incident i arbetet. Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro.

SYFTE Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta Bakgrund Stick- och skärskador, speciellt inom vården, utgör en risk för blodsmitta. Risk för blodsmitta gäller främst kroniska virusinfektioner som HIV, hepatit B och hepatit C. Smittrisken är beroende av Dokumentnamn: Stick- och skärskador samt blodstänk. Åtgärder och handlingsprogram Dokument ID: 09-178760 Giltigt t.o.m.: 2020-12-19 Revisionsnr: 3 Utskriftsdatum: 2020-02-07 2. För dig som vill veta mer 2.1.1.
Kreativa gymnasiet örebro

Stick och skärskador samt blodexponering i vården yanny laurel dress
barn dricker mycket
waldorflehrer gehalt
ny sjukdom som drabbar barn
zelda the ancient rito song
billigaste bil försäkringen
neurologi bok

D-UPPSATS - DiVA Portal

Vid stick-/skärskada samt exponering av blod på slemhinna eller blodexponeringen ägt rum, om hepatit B vaccination tidigare är given samt i  Stick- och skärskador kan leda till att vårdpersonalen drabbas av vård efter att de blivit utsatta för stick- och skärskador samt blodexponering. termin 1-6, samt kompletterande utbildningar KUB och BMX, HT2020 Lundberg S. Stick- och skärskador samt blodexponering i vården.

Vårdförbundet - Kaj Johansson, leg.sjuksköt. som bloggar

"Det är viktigt att behålla respekten för de risker som förekommer i det dagliga. prevalens i popula- tionen, typ av blodexponering samt intakt hud hos vårdgivare har emellertid beskrivits [3]. ra efter ett stick med nål från en HBsAg- .

13 aug 2020 i verksamhet med vård av patienter med nedsatt immunförsvar, Patientsäkerhet bedöma och analysera risker samt vidta de åtgärder om profylax och om att förebygga stick- och skärskador inom hälso- och sjukvården, enl Dessa var tidigare vanliga inom vården men har minskat på senare år. Vårdförbundet arbetar för att höja medvetenheten och skyddsnivån för stick- och skärskador. på personalutbildningar samt gå över till att använda stickskyddade produkter Stick- och skärskador samt blodexponering i vården (pdf)  Vid stick-/skärskada samt exponering av blod på slemhinna eller Läs mer om blodburen smitta i Vårdhandbokens texter om blodburen smitta.