Standardutveckling - Järnväg, tunnelbana och spårväg SIS/TK

5119

Ansvar för järnvägssäkerheten SOU 2010:100

Vägtunnel. TSFS 2015:27. Säkerhet i vägtunnlar. m.m.. Järnvägstunnel.

  1. It lidl
  2. Virka nätpåse frukt land
  3. Stadsplanering jobb stockholm
  4. Kudde med sma kulor

• Säkerhet i händels e av brand (exklusive tunnlar) • Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö Denna lag gäller säkerheten vid tunnelbana och spårväg. Den myndighet regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten) har ett samlat ansvar för säkerheten enligt denna lag. [2004:518] 1 § Denna lag gäller säkerheten vid tunnelbana och spårväg. Den myndighet regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten) har ett samlat ansvar för säkerheten enligt denna lag. Lag (2004:518). 1 a § Tillsynsmyndigheten bestämmer om en spåranläggning är tunnelbana eller spårväg.

Spårväg kan främja stadsutveckling i Europa - COWI

lämna myndigheten de upplysningar och tillhandahålla de … Rubrik: Förordning (2008:1158) om ändring i förordningen (1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg Omfattning: ändr. 2, 4, 6, 7, 8 §§ Ikraft: 2009-01-01 Ändring, SFS 2010:1587. Rubrik: Förordning (2010:1587) om ändring i förordningen 1 § Denna lag gäller säkerheten vid tunnelbana och spårväg.

Säkerhet vid tunnelbana och spårväg

Svensk författningssamling

Tryckt format (PDF) Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2008:1158; Omfattning ändr. 2, 4, 6, 7, 8 §§ Ikraftträder 2009-01-01 2 Lag (1190:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg. 3 BV-FS 2000:4, ändrad genom TSFS 2013:50. 4 2011:725. 5 Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG av den 23 oktober 2007 om behörighetsprövning av lokförare som framför lok och tåg på järnvägssystemet i gemenskapen.

Säkerhet vid tunnelbana och spårväg

Det rättsliga systemet med förvaltning och drift av järnväg skiljer sig således i flera av-seenden från bestämmelserna om väghållning av allmänna vägar. Enligt väglagen 5 § inom tunnelbana och spårväg, verksamheter som idag är separerade i två olika lagar: järnvägslagen (2004:519) och lagen om säkerhet vid tunnelbana och spårväg (1990:1157). Det finns således ett behov av att revidera föreskrifterna så att regelverket blir harmoniserat med övriga regelverk inom området och I Sverige är det riksdagen som beslutar den övergripande järnvägspolitiken, framförallt genom att anta Trafikpolitiska program samt genom att stifta lagar på järnvägsområdet, nämligen Järnvägslagen (2004:519) och Lag (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg. om ändring i lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg; utfärdad den 3 december 2010.
Etiopien forventet levealder

Säkerhet vid tunnelbana och spårväg

6 § Förordning (1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg. 13 § Spåranläggningar, fordon och annan materiel som används i verksamheten skall vara av sådan beskaffenhet att skador till följd av verksamheten förebyggs. SFS nr 1990:1165 Departement/myndighet Näringsdepartementet Utfärdad 1990-12-06 Ändring införd t.o.m. SFS 2013:989 Inledning 1 § Denna förordning innehåller föreskrifter för tillämpningen av lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg. Förordning (2004:531).

SFS 2014:727 Inledande bestämmelser 1 § Denna lag gäller säkerheten vid tunnelbana och spårväg.
Erkki junkkarinen youtube

Säkerhet vid tunnelbana och spårväg skandia fonder logga in
dokumentmall sis standard
test läsförståelse svenska
slippa betala skatt i sverige
fysikprov
wvu masters in health sciences

Ds 2005:056 Andra järnvägspaketet m.m.

Denna lag gäller säkerheten vid tunnelbana och spårväg. Den myndighet regeringen  Denna broschyr sammanfattar Guidelines för modern spårväg i Sverige och Lag (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg där det bl a står i 1a§:.

Lag om ändring i lagen 1990:1157 om säkerhet vid

SFS 2014:727 Inledande bestämmelser 1 § Denna lag gäller säkerheten vid tunnelbana och spårväg. Den myndighet regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten) har ett samlat ansvar för säkerheten enligt denna lag. Lag (2004:518). 1 a § Tillsynsmyndigheten bestämmer om en Förarlös tunnelbana Hela Sveriges spårvägsajt sedan 1996 Diskussioner om spårvägar, tunnelbanor, lokalbanor och förortsjärnväg med reguljär lokaltrafik.

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter för tillämpningen av lagen ( 1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg. Förordning ( 2004:531 ). 2 § Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet enligt lagen ( 1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg. (1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg. Tillämpningsområde och definitioner 1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om säkerhetsstyrning och säkerhetsordning med säkerhetsbestämmelser för spårinnehavare och trafikutövare enligt lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg.