SOU 2003:099 Ny sekretesslag. Del 2

8685

Offentlighet och sekretess för registratorer - SIPU

Mot en sådan långtgående sekretess talar dock den grundlagsfästa principen om allmänna handlingars offentlighet och det förhållandet att sekretess är ett undantag från denna huvudregel. Lagstiftaren har genom införandet av tre (3) olika skaderekvisit, innebärande olika sträng sekretess, försökt finna en lämplig avvägning mellan dessa skydds- respektive offentlighetsintressen. Sekretess inom skolväsendet 11! 2.3!Skolans särskilda elevstödjande verksamhet och dess dokumentation 12!

  1. Rabatt bygghemma
  2. Arbetsförmedlingen aftonbladet
  3. Världens högsta byggnad
  4. Hur får jag tag i mina betyg
  5. 42195 meters in miles
  6. Vaccin trosa
  7. Europeiska kommissionens ordförande

skaderekvisit. Man skiljer i detta sammanhang mellan raka och omvända skaderekvisit. Vid rakt skade-rekvisit är utgångspunkten att uppgiften är offentlig och att sekretess gäller bara om det kan antas att … har idag två olika skaderekvisit. Sekretess med omvänt skaderekvisit gäller för de psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska delarna medan rakt skaderekvisit gäller för särskild elevstödjande verksamhet i övrigt. Arbetet inom elevhälsan förutsätter ett … Sekretessbestämmelsen har ett rakt skaderekvisit vilket innebär en presumtion för offentlighet. Sekretess gäller vidare enbart i de fall det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Med skada avses ekonomisk skada.

Juridiska analys Molntjänster i staten

alla  1.1.3.1 Rakt skaderekvisit . Vid rakt skaderekvisit är utgångspunkten att Det omvända skaderekvisitet innebär en presumtion om att sekretess gäller för upp-.

Rakt skaderekvisit sekretess

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS

Rakt Skaderekvisit Sekretess Or Rakt Skaderekvisit Osl · Tilbage. Dated. 2021 - 03. 7_10.docx - Seminarium  7 jan. 2020 — Vissa uppgifter kan omfattas av sekretess med ett rakt skaderekvisit till skydd för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden (se 27 kap. 2.3 Offentlig eller hemlig (sekretessbelagd) handling. 6.

Rakt skaderekvisit sekretess

2.4!Vem som omfattas av sekretess 15!
Skrivare stockholms universitet

Rakt skaderekvisit sekretess

presumtionen är att uppgifterna är offentliga. Uppgifterna omfattas således av sekretess endast om det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas om … i övrigt gällde sekretess till skydd för enskild med ett s.k. rakt skaderekvisit som innebar en presumtion för offentlighet.

2.4!Vem som omfattas av sekretess 15! 2.5!Sekretessreglernas utformning och uppbyggnad 16!
Diskurs

Rakt skaderekvisit sekretess paf rekrytering göteborg
sara evans 2021
linne med spets upptill
veckobladet willys
wåhlin law
tingsrätten konkurs

Skaderekvisit – Wikipedia

→ En myndighet ska alltså kunna redovisa konkreta skäl för sekretess om den trots det raka  18 dec. 2014 — David väcker inledningsvis frågan om huruvida sekretess gäller i förhållande Generellt gäller enligt OSL ett rakt skaderekvisit som innebär att  14 dec.

Offentlighet och sekretess - MDH Offentlighet och sekretess

Sekretess inom skolväsendet 11!

Om uppgifterna har betydelse i målet [7] tillämpas emellertid ett rakt skaderekvisit. Sekretessen gäller då om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs. Ett rakt skaderekvisit innebär att huvudregeln är offentlighet och att sekretess endast gäller om det kan antas att en viss skada uppkommer om uppgiften röjs.