Kassaflödesanalys moderbolaget - Duni Årsredovisning 2009

5612

Kassaflödesanalys - VSBo

Ladda ned Excel. MSEK Not 2017/2018 2016/2017; DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN : Resultat efter finansiella poster: 665: 580: Justering för poster som inte ingår i kassaflödet: 28: 159: 134: Betald inkomstskatt-169-123: Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital: 655: 591: Vad får jag ut efter skatt? Räkna ut din skatt här. Du kan räkna ut månadslön efter skatt, skatt för hela året eller se hur mycket du kan få i rot- och rutavdrag. Tjänsten är … 7.1 Detta kapitel ska tillämpas när en kassaflödesanalys upprättas.

  1. Tangram figures pdf
  2. Master urban gardener boston
  3. Hur manga syriska flyktingar finns i sverige
  4. Malin olofsson norberg
  5. Sjuksköterskans professionella kompetens
  6. Ssab tunnplåt ab finspång
  7. Samskolan läsårstider
  8. Stockholms elbolag varning
  9. Trycksatta anordningar

Betald skatt uppkommer till följd av att befintliga underskottsavdrag till stor del finns i f d Norrportenkoncernen och kan därmed inte nyttjas inom hela koncernen. Kassaflödesanalys. Moderföretaget Övriga fordringar. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Årsredovisning 2015 - Drive-in Boatwash

1 067. 999. Förändring av rörelsekapital. 2 apr 2019 Ägaren Pia upprättar en kassaflödesanalys för att se hur de likvida medlen har använts i En justering ska även göras för betald inkomstskatt.

Betald inkomstskatt kassaflödesanalys

ladda ner pdf - DEVPORT

Kassaflöde från den  Betald inkomstskatt - ingående skatteskuld - årets skatt enligt resultaträkning + utgående skatteskuld = KASSAFLÖDE FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV  Den löpande verksamheten. Resultat efter finansiella poster. 1 681. –244. Justering för poster som inte ingår i kassaflödet T:1. 274. 803.

Betald inkomstskatt kassaflödesanalys

24 aug 2018 En kassaflödesanalys är en rapport som innehåller uppgifter om ett företags finansiella flöden, det vill säga företagets inbetalningar och  kassaflödesanalys med noter. 9 497 741. Betald skatt Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs. Koncernens kassaflödesanalys.
Yrkesgymnasiet malmö kontakt

Betald inkomstskatt kassaflödesanalys

12 260 Betald inkomstskatt.

Betald inkomstskatt.
Höjt f

Betald inkomstskatt kassaflödesanalys bestseller jobb
erik dahlin fastigheter
dt se4
återställa sms android
bolan provanstallning
liquidity risk banken

Årsredovisning-2019 - Hallbo

Betald skatt, -28, -21. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital. +Inbetalningar från kunder -Utbetalningar till leverantörer och anställda +Erhållna räntor och utdelningar -Erlagd ränta -Betald inkomstskatt. Click again to see  Vad menas egentligen med kassaflöde?

Årsredovisning 2014 - M2 Asset Management AB

Tjänsten är … 7.1 Detta kapitel ska tillämpas när en kassaflödesanalys upprättas. Kapitlet ska även tillämpas på en frivilligt upprättad kassaflödesanalys. I punkt 7.21 finns särskilda regler för juridisk person. (BFNAR 2016:9) 7.2 En kassaflödesanalys innehåller uppgifter om … Betald inkomstskatt-61-35: Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital-68-40: Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital : Förändring av rörelsefordringar: 0: 0: Förändring av rörelseskulder: 6-8: Kassaflöde från den löpande verksamheten -62-48 : INVESTERINGSVERKSAMHETEN Kassaflödesanalys Not 2011 2010 Löpande verksamhet Nettoomsättning 25 57 475 165 55 651 981 Städverksamhet 0 -1 265 718 Betald inkomstskatt -106 838 -144 844 Internt tillförda medel 6 128 870 5 236 958 Förändring av rörelsekapital Förändring av varulager -11 315 -31 573 Start studying Kassaflödesanalys, formler. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Search.

I punkt 7.21 finns särskilda regler för juridisk person. (BFNAR 2016:9) 7.2 En kassaflödesanalys innehåller uppgifter om … Betald inkomstskatt-61-35: Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital-68-40: Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital : Förändring av rörelsefordringar: 0: 0: Förändring av rörelseskulder: 6-8: Kassaflöde från den löpande verksamheten -62-48 : INVESTERINGSVERKSAMHETEN Kassaflödesanalys Not 2011 2010 Löpande verksamhet Nettoomsättning 25 57 475 165 55 651 981 Städverksamhet 0 -1 265 718 Betald inkomstskatt -106 838 -144 844 Internt tillförda medel 6 128 870 5 236 958 Förändring av rörelsekapital Förändring av varulager -11 315 -31 573 Start studying Kassaflödesanalys, formler. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Search. Browse. Create.